Starten 'Levenslooppsychologie: de levensloop vanaf de jongvolwassenheid'


Starten met de cursus S48311

DEZE VRAGENLIJST IS BEDOELD VOOR NIEUWE STUDENTEN VAN DE CURSUS LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE: DE LEVENSLOOP VANAF DE JONGVOLWASSENHEID (S48311)

 

 

Beste Levenslooppsychologie-student,

 

Bedankt voor uw bereidheid om deze vragenlijst in te vullen. De antwoorden van deze vragenlijst willen we gebruiken om onze cursus in de toekomst beter af te stemmen op diverse doelgroepen.  

 

Met vriendelijke groeten,

Het cursusteam
Levenslooppsychologie: de levensloop vanaf de jongvolwassenheid

 

 


Er zijn 20 vragen in deze enquête.