Requirements Management 'best practices' enquête (2)


De vragen uit deze lijst gaan over 'best practices' in de Requirements Management fase bij softwareontwikkeling, de redenen waarom practices wel of niet worden toegepast en de bijbehorende risico's.

 

Onder 'best practices' worden (gedocumenteerde) innovatieve methoden, theorieën, technologieën en gestructureerde praktijkervaringen verstaan, die bijdragen aan het optimaliseren van de softwareontwikkelingprocessen.

 

Requirements Management (RM) is de discipline die het beheer en onderhoud regelt voor alle (wijzigingen op de) requirements, het tracen en tracken van de requirements en de communicatie hierover met en tussen de stakeholders.

Dit is een gecontroleerde enquête. U heeft een geldige toegangscode nodig om deel te nemen.
Indien u een toegangscode heeft ontvangen, vul deze dan hier in en klik op 'Verder'.